EN

Szabó Csilla
Tolmácsok konszekutív jegyzetelési preferenciái egy kismintás felmérés tükrében

Reference icon

Szabó, Cs. (2022): Tolmácsok konszekutív jegyzetelési preferenciái egy kismintás felmérés tükrében. Porta Lingua. 2022/1. 101-111

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.10

PDF letöltése


Absztrakt

A konszekutív (követő) tolmácsolás fontos szerepet játszik a nyelvi közvetítői piacon és a tolmácsképző intézmények tantárgyi kínálatában, valamint felvételi- és/vagy záróvizsga követelményeiben. Jelen felmérés egy kismintás empirikus kutatás keretében, kérdőíves módszert alkalmazva vizsgálta, hogy az 52 válaszadó (végzettséggel és több-kevesebb tapasztalattal rendelkező tolmács) milyen jegyzetelési technikákat preferál, elsősorban a jegyzetek formáját (egész szavak, rövidítések, szimbólumok, rajzok) valamint a jegyzetek nyelvét (forrásnyelv vs. célnyelv, A vs. B nyelv, vagy vegyes) illetően. A minikutatás csupán a válaszadók szubjektív benyomásaira támaszkodott, általuk készített konszekutív jegyzeteket nem vizsgált. Az adatok többsége megerősítette a korábbi empirikus kutatási eredményeket, ugyanakkor újfent rávilágított a jegyzeteléstechnika egyéni, preferenciális, sok esetben esetleges voltára.

Kulcsszavak: tolmácsolás, konszekutív, jegyzetelés, jegyzetnyelv, kapacitásmenedzsment