EN

Szekrényesné Rádi Éva
Az interkulturális gazdasági kommunikáció kihívásai a 21. század elején

Reference icon

Szekrényesné Rádi, É. (2022): Az interkulturális gazdasági kommunikáció kihívásai a 21. század elején. Porta Lingua. 2022/1. 159-167

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.16

PDF letöltése


Absztrakt

A felismerés, mely szerint a külgazdasági kapcsolatok eredményes működését a gazdasági szaktudás, a gazdasági szaknyelvi ismeretek mellett a kultúraspecifikus ismeretek is jelentősen befolyásolják, már az 1920-30-as évek Németországában megfogalmazódott. Mégis hosszú időszak telt el a gazdasági szaknyelv kizárólag nyelvészeti-nyelvimmanens vizsgálatával, míg 1989/90-ben az interkulturális gazdasági kommunikáció fogalma is megjelent és meghonosodott a tudományban. Az interkulturális gazdasági kommunikáció innovatív kérdésfelvetéseivel multi- és interdiszciplináris kapcsolódásokat is életre keltett: a kommunikációtudomány, a pszichológia, az etnológia, a médiatudomány mellett értelemszerűen a gazdaságtudomány is felfedezte a maga számára. A globalizált gazdaság szereplőinek olyan területeken van lehetőségük hasznosítani az interkulturális gazdasági kommunikáció vívmányait, mint a marketing, a vezetés és szervezés, az emberi erőforrás fejlesztése és egyéb vállalati területek. A multi- és interkulturalitás kérdésköre mellett a gazdasági globalizáció másik szembetűnő jellegzetessége az információs és kommunikációs technológiák fejlődése. A 21. századi digitális kommunikációs eszközök használata tovább árnyalja a kultúrák közötti kommunikációról alkotott képet. A tanulmány rövid történeti áttekintés után a téma időszerű kérdéseit vizsgálja.

Kulcsszavak: interkulturális gazdasági kommunikáció, globalizáció, online marketing, honlap, digitalizáció