EN

Veresné Valentinyi Klára
A gépi fordítás kihívásai a szakfordítóképzésben

Reference icon

Veresné Valentinyi, K. (2022): A gépi fordítás kihívásai a szakfordítóképzésben. Porta Lingua. 2022/1. 69-80

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.7

PDF letöltése


Absztrakt

A gépi fordítás (Machine Translation, MT) nagy kihívások elé állítja nem csak a szakfordítói iparágat, de a szakfordítóképzést is. Számolnunk kell azzal, hogy a szakfordító-hallgató fordítási házi feladatát és képesítőfordítását is online fordítómotorok segítségével végzi el – vagy bevallja vagy sem. Ha azonban a gépi fordításra lehetőségként és nem fenyegetésként tekintünk, az segítségünkre lehet a képzésben. Cikkemben bemutatom, hogyan iktattuk be a gépi fordítást a képesítőfordításoknál, és beszámolok a géppel fordított szövegek hallgatói kutatásának eredményeiről. A kutatás Heltai (2004) módszertana alapján készült. Majd azt járom körül, milyen kompetenciák fejleszthetők a gépi fordítással a képzés során, és hogyan tekinthetünk a gépi fordításra mint nyelvi fejlesztő eszközre.

Kulcsszavak: gépi fordítás, szakfordítás, szakfordítóképzés, képesítőfordítás, utószerkesztés