EN

Jámbor Emőke
„Hogyan írjunk szakdolgozatot?”, avagy egy projektfolyamat a BME GTK Idegennyelvi Központban

Reference icon

Jámbor, E. (2022): „Hogyan írjunk szakdolgozatot?”, avagy egy projektfolyamat a BME GTK Idegennyelvi Központban. Porta Lingua. 2022/2. 101-108

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.10

PDF letöltése


Absztrakt

2018-ban a BME Idegennyelvi Központ (INYK) bekapcsolódott abba a már több éve elkezdődött projektfolyamatba, amelyben a BME Gazdaságtudományi Karának oktatói és hallgatói vesznek részt. Az oktatók három féléven keresztül mentorálják és készítik fel a BME GTK hallgatóit a szakdolgozat megírására. Minden hallgató számára kötelező a részvétel a projektsorozatban, és a hallgató szakjától, valamint tanulmányi átlagától függően kerül be egy-egy adott ún. témacsoportba. A választható témacsoportok listája az „Ergonómia és Pszichológiától” a „Vállalati Pénzügyek” témacsoportig terjed. Összesen 19 témacsoportot alakítottak ki. Ezek között szerepel a „Gazdaság és Társadalom” témacsoport, amelynek az egyik altémacsoportja az interkulturális társadalom, az INYK koordinálásával. Az INYK évente három másodéves hallgató számára kínálja fel a lehetőséget a projektfolyamatban való részvételre és a szakdolgozatra való felkészítésre. A több féléves projektfolyamat során folyamatos konzultáció keretében készülnek a hallgatók a saját kutatást is tartalmazó szakdolgozatuk megírására. Tanulmányomban azt mutatom be, hogy a projektfolyamat során milyen módszereket alkalmaztunk, hogyan motiváltam a hallgatókat a minél aktívabb részvételre. Kérdőíves felmérést készítettem, amelynek eredménye igazolja, hogy az alkalmazott módszerek, és a folyamatos mentorálás jelentős mértékben segítik a végzős hallgatókat a szakdolgozat sikeres elkészítésében.

Kulcsszavak: projektfolyamat, témacsoport, interkulturális társadalom, mentorálás, kérdőíves felmérés