EN

Bereczky Klára
21. századi készségek fejlesztése – oktatás esettanulmányokkal

Reference icon

Bereczky, K. (2022): 21. századi készségek fejlesztése – oktatás esettanulmányokkal. Porta Lingua. 2022/2. 135-144

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.14

PDF letöltése


Absztrakt

A munka világában nem az osztályteremre leegyszerűsített, egy tudományterületet érintő problémák a jellemzőek, hanem a komplex, több területen átívelő, sokszor információhiányos problémák megoldása fordul elő nagyobb számban. Az esettanulmányokra épülő oktatási módszer az ilyen típusú, iskolában nem tanított, széleskörű ismereteket igénylő, nehezen körülhatárolható problémák megoldásának gyakoroltatása céljából az Egyesült Államokból terjedt el (Ábrahám et al.; 2021; Garvin, 2003). A problémamegoldási készségek fontosságát a munkaerőpiac kihívásainak történő megfelelés érdekében számos tanulmány megerősíti (Ábrahám et al.; 2021; DörnerFunke, 2017; World Economic Forum, 2020). Annak érdekében, hogy a munka világára gyakorlati készségekkel vértezzük fel hallgatóinkat, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán első alkalommal hirdettünk Problémamegoldási készségfejlesztés kurzust angol nyelven alapképzéses hallgatóknak. A kurzus célja kettős; a problémamegoldási készségfejlesztés és a már magas szintű nyelvtudással rendelkező hallgatók idegen nyelvi készségeinek továbbfejlesztése egyaránt fontos. A készségfejlesztéshez alkalmazott esetmódszer lehetővé teszi a hallgatóknak valós életben felmerült vállalati helyzetek tanulmányozását összetett, nyitott végű problémák megoldása céljából (Burke et al., 2013). A cikk áttekinti a módszer elméleti hátterét, a kurzus szerkezetét, a hallgatói teljesítmény mérésének lehetőségeit, valamint az első kurzus tanulságait.

Kulcsszavak: 21. századi készségek, esettanulmány-módszer, készségfejlesztés, komplex problémamegoldás, learning by doing