EN

Rostoványi Barbara
Angolul tanuló egyetemisták idegen nyelvi szorongása az online térben

Reference icon

Rostoványi, B. (2022): Angolul tanuló egyetemisták idegen nyelvi szorongása az online térben. Porta Lingua. 2022/2. 153-160

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.16

PDF letöltése


Absztrakt

A Covid-19 következtében a jelenléti oktatást hirtelen váltotta fel az online, virtuális tanítás: ez a hirtelen váltás sok esetben felkészületlenül érte az iskolákat és az egyetemeket is. A technikai nehézségek mellett számos mentális hatása is van az online oktatásnak, úgymint a szorongás növekedése, a tanulási kedv csökkenése – mind az online rendszer következménye. Ez a kísérleti kutatás azt vizsgálja, hogy milyen mértékben van jelen a magyar anyanyelvű, angolul tanuló egyetemisták körében az idegen nyelvi szorongás az online angolórákon, illetve azt is, hogy mennyire motiváltak a hallgatók, amikor az angol nyelv online tanulására kerül a sor. Ennek mérésére egy 15 skálát tartalmazó kérdőív szolgált, amelyet 90 hallgató töltött ki. Az eredmények azt mutatják, hogy bár az idegen nyelvi szorongás nem nagy mértékben jelenik meg az online egyetemi angolórákon, az angol nyelv használata és az angolul való kommunikálás egyes hallgatókban erősebb szorongást eredményez az online térben. Ezzel szemben a motiváltságuk viszonylag magas, ami azt mutatja, hogy a Covid-19 miatti online oktatás nem vette el a kedvüket az angol nyelv tanulásától. Ennek ellenére széles körű kutatások elvégzése szükséges ahhoz, hogy az online idegen nyelvi szorongás és motiváltság hatásait mélyebben vizsgálhassuk.

Kulcsszavak: idegen nyelvi szorongás, motivált tanulási viselkedés, élvezet, online tér, angolul tanuló egyetemisták