EN

Virágh Árpád
A tanácsadás nyelvi makrostruktúrájának vizsgálata

Reference icon

Virágh, Á. (2022): A tanácsadás nyelvi makrostruktúrájának vizsgálata. Porta Lingua. 2022/2. 33-41

DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.2.4

PDF letöltése


Absztrakt

Tanulmányomban először a tanácsadás mint nyelvi jelenség főbb megnyilvánulási formáit határolom el egymástól, úgymint a valós időben, a majdnem valós időben és a nem valós időben történő tanácsadás. A tanácsadás a leggyakoribb formájában beszélt nyelvi jelenség, ezért az ilyen, a mindennapok helyzeteiben történő verbális interakció keretében produkált beszélgetéseket konverzációelemzés keretében vizsgálom. A tanácsadás informális (privát) és formális (intézményspecifikus) formáinak elhatárolása után az intézményes jelleget felmutató tanácsadások felszíni szerkezetét mutatom be a jogi tanácsadás példáján keresztül. A beszélgetésekben a felek a nyelvi cselekvéseiken keresztül feladatokat hajtanak végre, oldanak meg. E feladatkomplexumok meghatározásából és rendszerbe foglalásából fel lehet építeni a társalgás cselekvés-sémáját, amely már makroszinten írja le, jellemzi az adott társalgás típusát. Végezetül a társalgásban résztvevő felekhez rendelt feladatkomplexumok segítségével meghatározom a (jogi) tanácsadás cselekvés-sémáját, melynek segítségével leírom annak a makrostruktúráját.

Kulcsszavak: tanácsadás, makrostruktúra, felszíni szerkezet, feladatkomplexumok, cselekvés-séma