HU

Porta Lingua 2006

Download publication pdf

Contents

MEGHÍVOTT SZERZŐK CIKKEI
ABÁDI NAGY ZOLTÁN: A Bologna Folyamat és a szaknyelvi oktatás
BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás-fogalom metamorfózisai: kritikai elemzés
BENŐ ATTILA: A szaknyelvek helyzete Erdélyben

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
BAKONYI ISTVÁN: Interkulturalitás – üzleti orosz nyelv
DÉVÉNYI MÁRTA: Tárgyalási taktikák a nemzetközi üzleti tárgyalásokon
HELTAI PÁL: Szakmai kommunikáció és szaknyelv
MIHALOVICS ÁRPÁD: A trianoni békeszerződés szövegének pragmatikai elemzése (részlet)
NÁDAI JULIANNA: Gazdasági szakcikkek címének sajátosságai
SÉLLEYNÉ GYURÓ MÓNIKA: A fájdalomenyhítés kommunikációjának fontossága az egészségügyi szaknyelv oktatásában
SILYE MAGDOLNA: Értve érteni:Nyelvi műveltségi kompetenciák a globális társadalmi környezetben
SOMOS EDIT CSILLA: Nyelvem és világom határai: fordítástechnikai projektmunka a Hungarika témakörében, magyar-német irányban
SZÁSZNÉ VEIDNER KATALIN: Miként prognosztizálja a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény a hallgató fordítói képességeit?
TERNYÁK HENRIETT: Intercambialità dei prestiti inglesi nell’italiano in base ad un testo autentico (Fame al Grand Hotel)
TOMPOS ANIKÓ: Hagyma és dimenziók – Geert Hofstede elméleteinek alkalmazása a kultúraközi kommunikáció oktatása során

LEXIKOGRÁFIA, LEXIKOLÓGIA
ANDRÁSSY GÉZA: Hatnyelvű növénytermesztési szótár
ARADI ANDRÁS: A Magyar Nemzeti Szövegtár felhasználása a kollokációk elemzésében (szakfordító hallgatók fordításainak értékelése során)
BÉRCES EDIT: A sport címszó és a sportnyelv
DÓSA ILDIKÓ: A könyvvizsgálati jelentések speciális nyelvezete
HAVAS LÁSZLÓNÉ: A szaknyelvi terminológiák latin nyelvű megalapozottsága
MOLNÁRNÉ LÁSZLÓ ANDREA: A teológiai szaknyelv vertikális és horizontális heterogenitása
ORTUTAY KATALIN: Ügyészek a parketten avagy a francia jogi terminológia néhány érdekessége
STURCZ ZOLTÁN: IDEGEN EREDETŰ BETŰSZAVAK SZAKNYELVÜNKBEN
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Pénzintézetek terminológiája

VIZSGÁZTATÁS, ÉRTÉKELÉS
BENKE ESZTER: Szaknyelvi vizsgák harmonizációja a Közös Európai Referenciakeret szintjeivel – gyakorlati tapasztalatok
DÉVÉNY ÁGNES – LOCH ÁGNES: Teljesítmény-önértékelés a nyelvvizsgaeredmények tükrében
G. HAVRIL ÁGNES: Miért kell a szaknyelvet tesztelni?
KARÁCSONYI LÁSZLÓ TAMÁS: A cloze-tesztek egy kísérlet tükrében
RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Szintező nyelvvizsgák vizsgaspecifikációjának átalakítása a Közös Európai Referenciakeret tükrében
SZŐKE ANDREA: Vélemények a Közös Európai Referenciakeretről
TOLNAI ZSUZSA: Szakmai kompetencia modell – szaknyelvi vizsgarendszer – szaknyelvi Tankönyv
TÓTH ILDIKÓ: Vizsgafejlesztés- és „karbantartás” a Zöld Út szaknyelvi nyelvvizsgarendszernél

TANTERV, TANANYAG, MÓDSZER
FEKETE ANNA: Evaluation of Secondary Foreign Language Education as a Baseline for ESPTeaching in Higher Education
HAJDÚ ZITA: Hallgatói és munkaerő-piaci elvárások megjelenítése az „Angol üzleti nyelv”tantárgy oktatásában
HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ: A szótárhasználat tapasztalatai és problémái az egészségügyi szaknyelv oktatásában
JÓZSÁNÉ KRISTÓF EDIT – VARGÁNÉ CSOBÁN KATALIN: A fenntarthatósággal kapcsolatosismeretek közvetítése a gazdasági szaknyelvi órán
KURTÁN ZSUZSA: A nyelvfejlesztés tartalma a felsőoktatás idegen nyelvű képzésében
LÉVAI–ASZTALOS ERZSÉBET: Egy diagnosztikai képalkotóknak szóló angol szaknyelvi kurzusbeindításának tanulságai
RICHTER BORBÁLA: PRACTISING WHAT I PREACH – A CLIL Approach to TeachingBusiness English
SZEKERESNÉ RÓZSA ETELKA: Párhuzamos turisztikai szövegek elemzése a szaknyelvoktatáshoz
SZLADEK EMESE: Olasz szaknyelvek a nemzetközi tanulmányok szakon
ZÖLDI KOVÁCS KATALIN: in health 1-2-3 Angol egészségügyi szaknyelvi jegyzet

OKTATÁSPOLITIKA
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: Szaknyelvkutatási tendenciák az utóbbi évek konferenciáinak tükrében
BAJZÁT TÜNDE: Szaknyelv- és nyelvoktatás a Föld körül
KASSAINÉ TAR ILDIKÓ: Ahogy a diákok látják tanáraikat – egy felmérés eredményeinek értékelése
TROY B. WIWCZAROSKY: Road to Nowhere?: Foreign Language Education in Hungarian Universities