HU

Porta Lingua 2014

Download publication pdf

Contents

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
ALBERT SÁNDOR: MILYEN SEGÍTSÉGET ADHAT A FORDÍTÁS ELMÉLETE A SZAKFORDÍTÓKNAK?
BORONKAI DÓRA: A KONVERZÁCIÓELEMZÉS ALKALMAZÁSA AZ ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ
KUTATÁSÁBAN
KURTÁN ZSUZSA: SZAKNYELVI REGISZTEREK ÉS NYELVHASZNÁLATI SZÍNTEREK

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
BETÁK PATRÍCIA: KÖZÖSSÉGI TOLMÁCSOLÁS: SZOCIÁLIS ÉS HATÓSÁGI TOLMÁCSOLÁS
DÉVÉNYI MÁRTA: AZ ÜZLETI TÁRGYALÁS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
HRIVÍKOVÁ, TATIANA: DEVELOPING CULTURAL LITERACY THROUGH MULTIMODAL TEXTS
HRIVÍKOVÁ, TATIANA: MULTICULTURALISM AND EDUCATION
HUSZTI JUDIT – WÉBER KATALIN: INTERKULTURÁLIS ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ EURÓPÁBAN.. EGY
TANANYAGFEJLESZTÉS TANULSÁGAI
JÁMBOR EMŐKE: SPANYOLORSZÁGI SZAKMAI GYAKORLAT NÉHÁNY ÉV TÁVLATÁBÓL A BME-N
VÉGZETT HALLGATÓK TAPASZTALATAINAK TÜKRÉBEN
KERESZTES CSILLA: KÖZÖLJ VAGY ELVESZEL. PUBLIKÁLJUNK, DE MELYIK NYELVEN/NYELVEKEN ÉS
HOGYAN
LUKÁCS ANDRÁS: A KULTURÁLIS SZÓTÁR JELLEMZŐI KÉT OLASZ KULTURÁLIS SZÓTÁRUNK ALAPJÁN
NEUMAYER DÉNES: FIZIKA KÖZLEMÉNYEK EGYKOR ÉS MA
NÉMETH TIMEA-KAJOS ATTILA: HOW TO DEVELOP THE INTERCULTURAL COMPETENCE OF
HUNGARIAN STUDENTS
NÉMETHOVÁ, ILDIKÓ: ETHICAL ISSUES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
SÁRVÁRI JUDIT: DIFFERENT CULTURES: DIFFERENT LEARNING STYLES AND STRATEGIES
SZIGETHI ANDRÁS: IRODALMI HERMENEUTIKA – FORDÍTÁSHERMENEUTIKA – SZAKNYELV
VINCZE ANDRÁS: RAISING CULTURAL SENSITIVITY AND THE AWARENESS OF DIFFICULTIES IN
TRANSLATION IN ESP CLASSES FOR TOURISM AND CATERING MAJORS

TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA
B. PAPP ESZTER – FÓRIS ÁGOTA – BÖLCSKEI ANDREA: TERMINOGRÁFIAI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK
A TERMINOLÓGUSKÉPZÉSBEN
BAKÓ ALEXANDRA VIVIEN: TUDATOS TERMINOLÓGIAI VÁLASZTÁS VAGY ESETLEGES SZÓHASZNÁLAT? – EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK REGISZTERHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA
DÓSA ILDIKÓ: A SZÁMVITELI MÉRLEG TERMINOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI
GILIOLI, ALESSANDRO: GLI ANGLICISMI NEL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO
JAKUSNÉ HARNOS ÉVA: A TUDÁSSZERVEZŐDÉS FORMÁINAK SZEREPE A SZAKMAI NYELV HASZNÁLATBAN
MOLNÁR ANNAMÁRIA: ANGLICIZMUSOK A NÉMET ORVOSI SZAKNYELVBEN
SÁRVÁRI JUDIT: AZ AGORA PROJEKT. (NEMZETKÖZI GYAKORNOKI PROGRAM SZAKFORDÍTÓKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA)
STURCZ ZOLTÁN: SZAKNYELV, METAFORA, ESZTÉTIKUM, NYELVPEDAGÓGIA
VARGÁNÉ KISS KATALIN: FIGURATIVE LANGUAGE IN BUSINESS ARTICLES

SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS
BOCZ ZSUZSANNA: A NYELVI TANTÁRGYAK TANANYAGHARMONIZÁCIÓJA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN
HALÁSZ RENÁTA, KOPPÁN ÁGNES: A MAGYAR ORVOSI KOMMUNIKATÍV SZAKNYELVIKOMPETENCIA-FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A SZAKNYELVHASZNÁLATI SZÜKSÉGLETEK ÉS A TANULÁSI SZITUÁCIÓ FELTÉRKÉPEZÉSE ALAPJÁN
KAŠČÁKOVÁ, EVA: ICT IN ESP COURSES AND TEACHER/STUDENT ROLES
KRÁNICZ RITA – BORONKAI DÓRA – RÉBÉK -NAGY GÁBOR: KÓRHÁZPEDAGÓGUS TANÓRÁINAK INTERAKCIÓS MINTÁZATA
MÁRTON EMESE: INTERJÚKÉSZÍTÉS A SZAKNYELVOKTATÁSBAN
PÓKAY MARIETTA: NYELVI KÖZVETÍTŐKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE A SZAKNYELVI KÉPZÉS RÉSZEKÉNT
SÁRVÁRI JUDIT: HALLGATÓK IDEGEN NYELVI IGÉNYEI ÉS LEHETŐSÉGEI
VELJANOVSZKI DAVID – ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA: DEVELOPING A QUESTIONNAIRE ON SUMMARY WRITING STRATEGIES
WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: CLASSIFYING ENGLISH LANGUAGE NEGOTIATION SKILL LEVELS IN EMPLOYEES

MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS
HEGEDŰS ANITA: NYELVI KÖZVETÍTŐKÉSZSÉG MÉRÉSE ANGOL ORVOSI SZAKNYELVI VIZSGÁKON
LUKÁCSI ZOLTÁN: A TESZTLÉPÉSEK ISMÉTLÉSÉNEK JELENTŐSÉGE A SZAKNYELVI VIZSGÁK EGYENÉRTÉKŰSÍTÉSÉBEN
SZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA – DR. WARTA VILMOS: TENTATIVENESS IN MEDICAL RESEARCH ARTICLES AND CORRESPONDING POPULAR ARTICLES