HU

Porta Lingua 2009

Download publication pdf

Contents

SZAKTUDÁS IDEGEN NYELVEN
BÉRCES EDIT: Az angol sportterminusok jelentésmegadása az English Through Sport című tankönyvben
DORÓ KATALIN: Szak–szó–kincs: bölcsész szakma idegen nyelven
FISCHER MÁRTA: Európai uniós tartalmak közvetítése idegen nyelve(ke)n
ISTRATE GIZELLA MELANIA: The role of communication and education in organ donation and transplantation
JAKABNÉ SOMOGYI ROZÁLIA – ZANK ILDIKÓ: Az idegen nyelvi professzionális készségek fejlesztése a bölcsész- és társadalomtudományi képzésben a PTE BTK gyakorlata alapján
KERESZTES CSILLA: English as the Lingua Franca of Medicine
KISS BÁLINT: Szakmai tárgyak oktatása idegen nyelven a BME francia tagozatán
MÁTYÁS JUDIT: Projekt-menedzsment németül a Vilniuszi Mikolo Romerio Egyetemen szerzett tapasztalatok tükrében
MÉSZÁROS ÁGNES: Általános és korlátozott használatú elemek a magyar egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználatban
MIHALOVICS ÁRPÁD: A francia diplomáciai nyelv és tanítása
NAGANO, ROBIN LEE: Lexical comparison of journal article titles in soft disciplines
STURCZ ZOLTAN: Még ezért is nehéz a szaknyelvoktatás
SZALACSEK MARGIT: The Genre of Editorials in Medical Journals
VÁMOS ÁGNES: Szaknyelvoktatás a kétnyelvű középiskolákban
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Pénzügyekről angolul1
WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: The Challenge: Teaching Collaboration and ESP Courses
TANTERV, TANANYAG, MÓDSZER
BENKE ESZTER – RAPPNÉ SZÉKY ANNAMÁRIA: Elektronikus levelezés: egy próbavásárlás tapasztalatai
BÍRÓNÉ UDVARI KATALIN: Kulturális kompetenciák fejlesztési lehetőségei a gazdasági szaknyelv-oktatásban
DÉVÉNY ÁGNES – SZŐKE ANDREA: A szaknyelvoktatás feladata – diákszemmel
DÓSA ILDIKÓ: Antonimitás a számviteli mérleg terminológiájában
JABLONKAI RÉKA: Az EU angol korpusz összeállításának lépései
TAR ILDIKÓ: Nyelvtanulási stratégiák és alkalmazási lehetőségeik
KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
APRÓNÉ G. ÁGNES: A tentatív nyelvhasználat létjogosultsága a szaknyelvi kommunikációban
ARADI ANDRÁS: A tentatív nyelvhasználat létjogosultsága a szaknyelvi kommunikációban
BALOGH JÓZSEF: Chirac Magyarországon – Chirac magyarul
DOBOS CSILLA: Az igazságügyi nyelvészettől a jogi transzlatológiáig – a jogi szakmai nyelvhasználat kutatásának legfontosabb területei
HELTAI PÁL: Explicitációs műveletek különböző szakszövegekben
JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ KOVÁCS ERIKA: Stilisztika és szaknyelv
KÓKAI SÁNDORNÉ: Developing communication skills of foreign students
LOCH ÁGNES: Kulturális dimenziók apróban
MIHALOVICS PÉTER: Elnöki beiktató beszédek nyelvészeti összevetése
MURÁNYINÉ ZAGYVAI MÁRTA: Kísérlet egy szakszótár kritikai elemzésére
MURÁTH JUDIT: Terminológia, szakma, nyelv
NÁDAI JULIANNA: A hermeneutikai tapasztalat szerepe a nyomtatott gazdasági sajtó tükrében Elemzés angol és magyar nyelvű korpuszon
SÁRVÁRI JUDIT: Nemzetközi nyelv: áldás vagy átok?
SEBESTYÉN JÓZSEF: Terminológiai rendszerelméletek és a szervezeti felépítés viszonya a felsőoktatási szaknyelvben
SEBESTYÉNNÉ KERESZTHIDI ÁGNES – FURCSA LAURA: Szaknyelvi kommunikáció pedagógusok számára
SZLADEK EMESE: Tulajdonnevek referencia-funkciója magyar, olasz és spanyol nyelvű újságcikkekben
SZLADEK EMESE: Olasz jogi terminológia elemzése EU-s dokumentumok alapján
TERESTYÉNYI ENIKŐ: A turisztika szakszókincsének rögzítési formái napjainkban
TUSA CECÍLIA: Fachsprachenunterricht aus dem Aspekt der interkulturellen Pädagogik