HU

Porta Lingua 2012

Download publication pdf

Contents

TERMINOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA
BAGÓ PÉTER – MURÁTH JUDIT: Fogalmi struktúrák vizsgálata számítógépes támogatással
BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Autentikus vs. eredeti szakszöveg
DORÓ KATALIN: Tudományos nyelvi formulák angol alapszakos szakdolgozatok bevezetőjében
FOGARASI NUBER KATALIN: Sérülésleírások terminológiájának német magyar kontrasztív vizsgálata
MÉSZÁROS ÁGNES: Módszertani kérdések a diakrón szakszókincskutatásban
MURÁTH JUDIT: ECQA Terminology Manager – Basic Új szakmai profil Európában és Magyarországon
NOVÁK BARNABÁS: Az érvényesség és a hatályosság fordíthatósága az olasz és a magyar jogi terminológia tükrében
STURCZ ZOLTÁN: Észrevételek az anglicizmusok fogalmi és használati köréhez
VOLEK NAGY KRISZTINA: A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése

SZÖVEGTAN, DISKURZUS, RETORIKA
BARANYAI TAMÁS: Inadekvát stílusjegyek megnyilvánulása diplomáciai jellegű szövegekben
DOBOS CSILLA: Jogi szövegtipológia. Szövegek csoportosításának különböző lehetőségei és szempontjai a jog területén
MIHALOVICS ÁRPÁD: A parole–nyelvészet diszciplínái: pragmatika, diskurzuselemzés, retorika, stilisztika
NAGANO, ROBIN LEE: Allusions in titles of research articles
SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA – KRÁNICZ RITA – HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ – RÉBÉK NAGY GÁBOR: Dominancia viszonyok a hibajavítások tükrében orvos beteg párbeszédekben és kórházpedagógusok tanóráin
ZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA – RÉBÉK NAGY GÁBOR – HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ: A tudományos és az ismeretterjesztő stílus összehasonlító elemzése az angol egészségügyi szaknyelvben
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Diskurzusjelölők szerepe különböző műfajú pénzügyi szakszövegekben
WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: Preparing Students to Learn Negotiation Skills

KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
DÉVÉNYI MÁRTA: A nemzetközi üzleti tárgyalások interkulturális kontextusa
KELEMEN ÉVA: A tolmácsolás néhány válfajának nemzetközi és hazai újraértékelése
LOCH ÁGNES: Kommunikáció és kulturális sztereotípiák
MASSIMO CONGIU – MARIAROSARIA SCIGLITANO: Il linguaggio della politica italiana dal dopoguerra agli anni Settanta
NÉMETHOVÁ ILDIKÓ: Cultural determinants of economic growth
SZLADEK EMESE: Fordított és eredeti nyelven írott művészettörténeti szakszövegek összehasonlítása
ZRÍNYI ANDREA: A pszichoanalízis nyelvi sajátosságai német magyar fordítás tükrében

TANTERV, TANANYAG, MÓDSZER
CZELLÉRNÉ FARKAS MÁRIA: A francia nyelv tanulási motivációi a turizmus vendéglátás szakos hallgatók körében
DÉVÉNY ÁGNES: Az önálló otthoni munka szerepe a szaknyelvoktatásban
GYŐRFI ANNAMÁRIA: The study of emotional elements as sensory stimulin in the speech production of aphasic patients
HAJDU ZITA: The Contribution of Foreign Language Competencies to the Success of Enterprises
ILSE VIKTORIA: Hamburg in Budapest? A Simulation Globale a német gazdasági szaknyelv oktatásban Magyarországon
KOLTAI ANDREA: Teaching EU English and designing EU English teaching materials for Hungarian tertiary education
PÁLINKÁS MAGDOLNA: The language learning motivational characteristics of technical university students: The case of English
TAR ILDIKÓ: Teaching L2 languages language anxiety sufferers
SÁRDI CSILLA: A szaknyelv oktatásának lehetőségei az anglisztikaalapképzési szakon
VÁCI KRISZTINA: Teacher identity formation in secondary school languageteachers: implications for teacher training