HU

Porta Lingua 2008

Download publication pdf

Contents

FELKÉRT SZERZŐK TANULMÁNYAI
KELLERMAYER MIKLÓS: Fogalmak és elnevezések igazsága az élettudományban
MURÁTH JUDIT: A szaknyelvoktató mint mediátor
STURCZ ZOLTÁN: Ezért is nehéz a szaknyelvoktatás

SZAKMAI NYELVHASZNÁLAT
DOBOS CSILLA: Jogi narratív szövegek időszerkezete
HAJDÚ ZITA: Ways of Checking Language Knowledge in the Recruitment Process in the North Great Plain region
HEGEDŰS ANITA: Modalitás angol és magyar nyelvű gyógyszerismertetőkben
JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA: Gondolatok a (szak)nyelvtanári kompetenciafejlesztésről
MAKAI ZOLTÁN: A pixel és voxel fogalmak terminológiai elemzése
MÉSZÁROS ÁGNES: A kommunikációs színterek szerepe a szaknyelvi tartalom meghatározásában
OLGA DONTCHEVA-NAVRATILOVA: Reporting verbs as indicators of stance in academic discourse
RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Textual orientation and interpersonal communication in English biomedical conference presentations
ROBIN LEE NAGANO: Titles of biomedical articles: Data and a debate
SÉLLEYNÉ GYURÓ MÓNIKA: Explaining Illness to Children: A Communicative Perspective
SZELÉNYI ANDRÁS: Paradigmák vs. szintaktikai és szemantikai transzformációs technikák táplálkozási ajánlások alapján
WARTA VILMOS: Politeness Strategies in Oral Medical Case Histories

SZAKNYELVI TANTERV-, ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS, SZAKNYELVOKTATÁS MÓDSZERTANA, TESZTELÉS
BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Új programhoz új tankönyv kell (?)
DÉVÉNY ÁGNES: Az érem két oldala: felkészülés az írásbeli közvetítés vizsgafeladatra tanár és diák szemmel
MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA: A rendészeti szaknyelv sokrétűsége
MÁTYÁS JUDIT: Német nyelvű marketing/menedzsment témájú szakirodalom olvasás-módszertani szempontú összehasonlítása
MÉSZÁROS ÁGNES: Lehetőségek az egészségbiztosítási szaknyelv kutatására szakszótár készítése során
ROZNÁR JÓZSEF: Szövegértést mérő feladatok elemzése
SILYE MAGDOLNA: Hallgatói attitűd vizsgálat a szaknyelvi képzésről
SZŐKE ANDREA: Ha a szaknyelvtanár szakmai nyelvkönyvet ír…(Egy általános kritériumrendszer lehetőségei)
TROY B. WIWCZAROSKI: Teaching Effective Oral Communication Skills to Intermediate Level Students
VARGA GYÖNGYI: Szótanulási módszerek az egészségügyi szakszókincs bővítésére
ZÖLDI-KOVÁCS KATALIN: Listening for Healthcare Purposes

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, MAGYAR MINT SZAKNYELV, SZAKFORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
ARADI ANDRÁS: Az információs szerkezet és a szintaktikai forma kapcsolata a magyar és az angol mondatokban (Egy kontrasztív nyelvtani téma feldolgozásának fő szempontjai a szakfordító- képzésben)
BALOGH JÓZSEF: Az Európai Bizottság „L’Europe en mouvement” brosúrasorozatának „Construire l’Europe des peuples. L’Union européenne et la culture” című egységének szaknyelvi elemzése (Lexiko-szemantikai / terminológiai szint)
BIRÓ ENIKŐ: Interkulturális kompetencia-fejlesztés kétnyelvűek idegennyelv-tanulási kompenzációs stratégiáinak tükrében
HÁHN JUDIT: A vállalati honlapok kutatásának lehetőségei a szaknyelvi kommunikáció szemszögéből
JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ KOVÁCS ERIKA: A szóképzés mint neologizmusforrás a gazdasági szaknyelv publicisztikai írásaiban
KURTÁN ZSUZSA: Szövegjellemzők összehasonlító vizsgálata: a kérdések nyelvhasználata angolról magyarra fordított szakszövegkorpuszban
MEKIS ZSUZSANNA: Anglicizmusok a német turisztikai szaknyelvben
MIHALOVICS ÁRPÁD: A diplomáciai nyelvhasználat néhány aspektusa
MIHALOVICS PÉTER: Jacques Chirac és Nicolas Sarkozy francia köztársasági elnökök Magyarországon elhangzott beszédeinek összehasonlítása (Fragmentum)
ORTUTAY KATALIN: A francia igazságszolgáltatás nyelvének kialakulása
PÓKAY MARIETTA: E-learning, interculturalism and interdisciplinarity – Nemzetközi on-line szaknyelvi kurzus
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Pénzintézeti dolgozók szakmai nyelvhasználatának vizsgálata