HU

Porta Lingua 2022. 2.szám

PL2022_2_Borító4_Padlizsán_jpegPorta Lingua 2022 EnglishTartalomjegyzék

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

Kránicz Rita – Hambuch Anikó – Halász Renáta – Makszin Lilla – Sárkányné Lőrinc Anita: Háziorvosi és szakorvosi távkonzultációk nyelvi-kommunikatív vizsgálataPolcz Károly: Kockázati tőkések és üzleti angyalok kérdéseinek tartalomelemzéseValnerné Török Eszter: Nyelvhasználati szokások az integráció tükrében a Berlinben élő magyar diaszpórábanVirágh Árpád: A tanácsadás nyelvi makrostruktúrájának vizsgálata

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

Ittzés Dániel – Szabó Mária – Zalatnai Attila – Fogarasi Katalin: Arányi Lajos és a kórboncolási jegyzőkönyvek az 1860-as évekbenMágocsi Nyina – Varga Éva Katalin: Az orosz pénznemek nominációjaMátyás Judit: A nyelvészek felelőssége a jó vállalati márkanév meghatározásábanVarga Éva Katalin – Gyenes Gábor – Fogarasi Katalin: A státusz terminológiai jellemzői

SZAKNYELVOKTATÁS, SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

Fajt Balázs: Hungarian secondary school EFL teachers’ perceptions of their students’ individual differences: A validation studyJámbor Emőke: „Hogyan írjunk szakdolgozatot?”, avagy egy projektfolyamat a BME GTK Idegennyelvi KözpontbanKoppán Ágnes – Meiszter Erika: Kihívások a szimulációs orvosi kommunikáció oktatásában a kororonavírus-járvány idejénKövér Péter: Digitális oktatás a felsőoktatásban a COVID-19 harmadik hulláma alatt: hallgatói visszajelzésekSándor Eszter: Challenges faced by young business professionals in using English as a language of work: Piloting a long interview guide

ÁLTALÁNOS NYELVI ÉS SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Bereczky Klára: 21. századi készségek fejlesztése – oktatás esettanulmányokkalHajdu Zita – Tar Ildikó – Lázár Tímea – Czellér Mária – Farkas János: Az interkulturális kompetencia szerepe a gazdaságtudományi szakfordítói programbanRostoványi Barbara: Angolul tanuló egyetemisták idegen nyelvi szorongása az online térben

ABSTRACTS

All authors: Abstracts