HU

Porta Lingua 2010

Download publication pdf

Contents

A TUDOMÁNYTERÜLET NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI
ANDRÁSSY GÉZA: Gondolatok az új „Országh” nagyszótárról
ARADI ANDRÁS: Hangsúlyadás vagy hangsúlykorlátozás? A forrásszövegben lexikailag nem képviselt is partikula funkciói a fordítások magyar célnyelvi mondataiban
BAGLADI ORSOLYA: A magyar szaknyelvi és népi gombanévadás sajátosságai
BÓDI ZOLTÁN: Az informatikai szaknyelv szemlélete, hatása és használata
DÓSA ILDIKÓ: Rendszerszemlélet a számviteli nyelvhasználatban
KOVÁCS ILONA JULIANNA: A gazdasági nyelv értékelése hallgatói véleménykutatás alapján
MEKIS ZSUZSANNA: A turisztikai szaknyelv vizsgálata szociolingvisztikai szempontból
NAGANO, ROBIN LEE: Semi-technical vocabulary: The lexis of research article titles
NYAKAS JUDIT: A tudományos nyelv és stílus jellemzői a logisztikai szaknyelvben
SZÉCSÉNYI ISTVÁN: Nyelvi eszközök az EU angol és német nyelv hivatalos levelezésében
TERESTYÉNYI ENIKŐ Egy szakmai folyóirat nyelvhasználati kérdései
TÓTH GABRIELLA: Szókincsbővítés a számítástechnikában: szóalkotási tendenciák a magyar és az olasz nyelvben
WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: Atrophy in Hungarian Faculties: Removing Barriers by Accepting the Core Aims of CLIL Courses

SZAKNYELVI MŰFAJKUTATÁS, DISKURZUSELEMZÉS
FOGARASI KATALIN: Sebtípusok, sebleírások terminológiai problémái traumatológiai látleleteken
HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ: Szubjektív betegségteóriák nyelvészeti elemzése háziorvos – hipertóniás betegek interakcióiban
HARDI JUDIT: Sportnyelv és ideológia
KRÁNICZ RITA: Konverzáció-elemzés kórházpedagógusok tanóráin
KURTÁN ZSUZSA: Tudományos nyelvhasználat és pedagógia: a kutatási cél megjelenítése tanárjelöltek szakdolgozatába
MURÁNYINÉ ZAGYVAI MÁRTA: Angol nyelvi hatás az analitikai kémiai tudományos nyelvhasználatban
MÜLLER MÁRTA: Szaknyelvűség és dialektalitás a pilisvörösvári bajor szaknyelvjárások szókészletében: gyakori morfológiai
jelenségek
NAGY KRISZTINA: Utasítások a zenei szaknyelvben
SZENDRI ILDIKÓ: Patterns of lexis in ESP student L2 speech production
SZLADEK EMESE: Olasz és magyar nyelvű EU-s dokumentumokban elemzett igés szerkezetek
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Mi szabályozza bankok és ügyfeleik közötti kapcsolatot?
VELJANOVSZKI, DAVID: Different Perceptions and Evaluations of Speech Acts in Academic Talk: A Case Study of Appropriacy in
the Oral Component of an English for Academic Purposes Examination
WARTA VILMOS: Angol nyelvű orvosi kommunikáció oktatása vs. magyar nyelvű orvosi kommunikáció oktatása orvostanhallgatók
számára
A SZAKNYELVEK DIAKRONIKUS MEGKÖZELÍTÉS VIZSGÁLATA
ABLONCZINÉ MIHÁLYKA LÍVIA: Nyelvhasználat a gazdálkodástudomány területén
OROSZ ÁRPÁD: A szenvedő szerkezetek kialakulásának kérdésköréhez
STURCZ ZOLTÁN: A történetiség és a szakaszhatárok szerepe gazdasági szaknyelvünk fejlődésében

SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS
CSAPÓNÉ HORVÁTH ANDREA: Szaknyelvek a felsőoktatásban. Szakmai ismeretek közvetítése német nyelven
HAJDU ZITA: Foreign Language Expectations and Assessment in Recruiting Professionals
KOLTAI ANDREA: Az Európai Unió nyelvének szerepe a BME Mesterképzésben
TAR ILDIKÓ: A jogi szaknyelv tanítása

SZAKEMBERKÉPZÉS IDEGEN NYELVEN
DORÓ KATALIN: Elsőéves bölcsészhallgatók (szak)nyelvi fejlesztése
TÁNCZOS JUDIT-TAR ILDIKÓ: Anya- és idegennyelv-tanulási nehézségek

VIZSGÁZTATÁS, ÉRTÉKELÉS
DÉVÉNY ÁGNES: Felkészülés a szóbeli idegen nyelvi közvetítés vizsgafeladatra
SZŐKE ANDREA: Valódi vagy vélt visszahatás? A gazdasági szaknyelvi vizsgák írásfeladatai és a tanítási gyakorlat

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: Kulturális ismeretek és készségek elsajátíttatásának újabb aspektusai a szaknyelvi órán