HU

Porta Lingua 2004

Download publication pdf

Contents

TANTERV, TANANYAG, MÓDSZER
ANDRÁSSY GÉZA: Dictionaries as a problem in teaching/learning English
F. SILYE MAGDOLNA: Az angol szaknyelvoktatás főbb általános jellemzői és metodológiai irányzatai
GARAI ANNA: Metafora és analógia a gazdasági szaknyelvben
GYŐRI ANNA: Szaknyelvi-kulturális-pedagógiai felkészítő tréning a Leonardo mobilitási programban résztvevő hallgatók számára
JÓNÁS EDIT: Még egyszer a „szaknyelvről és a szakmai nyelvhasználatról”
JUHÁSZ ÉVA: A szaknyelvoktatás egyéni tervezése
KOVÁCS ZOLTÁN: Rules of Engagement – Promoting Meaningful e-nteraction
KULCSÁR DEZSŐ: A multimedialitás és az IT-tudásmenedzselés kombinált alkalmazása a német jogi szaknyelv oktatásában
KURTÁN ZSUZSA: Szaknyelvoktatási tananyagok fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései
MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA: Francia rendvédelmi szaknyelvi jegyzet
STURCZ ZOLTÁN: Nyelvtudásra vonatkozó fogalmak a munkaadói / munkavállalói kérdőíveken
SZEKERESNÉ RÓZSA ETELKA: Személyre szabott feladatok lehetősége a szaknyelvi szövegek olvasása során
TOLNAI LÁSZLÓNÉ: A Rendőrtiszti Főiskolán folyó nyelvoktatás múltja, jelene és jövője
TÓTH ÉVA – DÉVÉNY ÁGNES – JÁRMAI ERZSÉBET: Az íráskészség fejlesztésének problémái a főiskolai hallgatók körében
VAS ISTVÁN: Változó idők – új kihívások: A multimédiás eszközökkel támogatott projektmunka hatékonysága a szakmai nyelvoktatásban

VIZSGÁZTATÁS, ÉRTÉKELÉS
BIRÓNÉ UDVARI KATALIN: A szociokulturális kompetencia mint értékelési szempont a gazdasági szaknyelvi vizsgán
BASSOLA PÉTERNÉ – DEÁK ÁGNES: A német gazdasági kommunikációs szaknyelvi vizsga szóbeli vizsgafeladatai
MAUTHNERNÉ FISTER ILONA: BME szaknyelvi kommunikációs vizsgarendszerek
RÉBÉK-NAGY GÁBOR: A magyarországi szaknyelvi vizsgák szintjei a Közös Európai Referenciakeret tükrében
TÓTH ILDIKÓ: Student/teacher feedback and ongoing validation

KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
HELTAI PÁL: Mitől fordítás a fordítás?
KASSAINÉ TAR ILDIKÓ: A személyiségközpontú tanári magatartás és kommunikáció a szaknyelvoktatásban
KERESZTES CSILLA: Intonation of Questions – Phonetics is ESP Teaching
MÁTYÁS JUDIT: Írásbeli szakmai kommunikáció: német nyelvű üzleti levelezés
MÉSZÁROS KATA – SZÁSZNÉ VEIDNER KATALIN: A fordítók életének megkeserítője: a bikkfanyelv
MIHALOVICS ÁRPÁD: A politikai kommunikáció néhány aspektusa
ORTUTAY KATALIN: Jogi szaknyelv a fordítóképzésben
RÁDAI-KOVÁCS ÉVA: Terminológiakurzus a fordítóképzésben
SOLYMOSI MÁRIA: A genetikai terminológia tendenciáinak vizsgálata
SZIKLAINÉ GOMBOS ZSUZSANNA: Interkulturális szempontok a szaknyelvi képzésben az EU csatlakozás küszöbén
TROY B. WIWCZAROSKI: The PowerPoint Trap: Miscommunicating with Style
MÉSZÁROS OTTÓ ISTVÁN:Idegen nyelv – csak hidegen elv?