HU

Porta Lingua 2019

Download publication pdf

Contents

INTERKULTURÁLIS SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS

BENE KRISZTIÁN: Egy francia-magyar nyelvű történettudományi adatbázis létrehozásának szaknyelvi és fordítási nehézségei
FAJT BALÁZS: Aspects of improving 21st century skills in tertiary education: cognitive flexibility and complex problem solving
HILD GABRIELLA – CSONGOR ALEXANDRA – NÉMETH TIMEA: A magyar  orvosi szaknyelv elsajátítását befolyásoló tényezők: négy mobil, norvég orvostanhallgató longitudinális esettanulmánya
JÁMBOR EMŐKE: A spanyol idiomatikus kifejezések jellege, használata:  spanyol anyanyelvű hallgatókkal készített felmérés tükrében
KÁRPÁTI LÁSZLÓ: The use of communication strategies by Hungarian  Teachers and Students
KÓRIS RITA: Három egyetem – két kontinens – egy tanterem: Szaknyelvi kompetenciák fejlesztése nemzetközi interkulturális, interdiszciplináris  projekt keretében

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

ÉLTHES ÁGNES: Az autós lexika kialakulásának kezdetei Franciaországban: neologizmusok  ma és tegnap Mirbeau: La 628-E8 című regénye alapján
KERESZTES CSILLA – BORDA BERNADETT – VINCZE VERONIKA: Mi derül  ki a SZEMEK-ből? Egy magyar nyelvű orvos korpusz morfológiai  sajátosságai
MÉSZÁROS ÁGNES: Önálló szakszókincsfejlesztés idegen nyelven
NAGANO, ROBIN LEE: How research is presented: A look at wh – structures  in titles of journal articles
RODEK BEGELLA ANNAMÁRIA: Műszaki terminusok diverzitásának vizsgálata
STURCZ ZOLTÁN: Szakmai hagyományaink: az 1918-as őszirózsás  forradalom nyelvpolitikai törekvései

SZAKNYELVOKTATÁS, SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

CSONGOR ALEXANDRA – NÉMETH TIMEA – HILD GABRIELLA: Új kihívások  az orvosi szaknyelvoktatásban
HALÁSZ RENÁTA – RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Az orvostanhallgatói magyar szaknyelv oktatásáról
JAKUSNÉ HARNOS ÉVA: Having a Word. Writing a role play based on  concept analysis
KOPPÁN ÁGNES – KÁRPÁTI ESZTER – EKLICS KATA: Pragmatikai  megfontolások az orvosi szaknyelv oktatásában
SKADRA MARGIT: „Like-olod?” – Nyelvtanulást támogató online oldalak  és azok hatékonysága a szaknyelvoktatásban
TÖRÖK JUDIT – UGRAI ZSUZSANNA: Projektalapú tananyag a BGE KKK  Német szaknyelvi csoportjaiban
ZABÓNÉ VARGA IRÉN: A műszaki szaknyelv oktatásának interdiszciplináris megközelítése

ÁLTALÁNOS NYELVI ÉS SZAKNYELVI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE; ÉRTÉKELÉS ÉS SZÜKSÉGLETELEMZÉS

BAJZÁT TÜNDE: Idegennyelv-használati szükségletelemzés klinikai kutatási munkatársak (CRA) körében
BÁNHEGYI MÁTYÁS: Alternatív értékelés a felsőoktatásban és a szaknyelvoktatásban: a portfóliómódszer
FŰKÖH BORBÁLA: Kutatáson alapuló tesztfejlesztés – írásfeladatok egy  angol tudományos szaknyelvi vizsga számára
HEGEDŰS ANITA: A háttérismeret szerepe az orvosi szaknyelvvizsgákon
KISZELY ZOLTÁN: Online szóbeli vizsgáztató-továbbképzés a vizsgáztatók szemével
LESZNYÁK MÁRTA: Társak fordításainak elemzése mint fordítás-oktatási módszer
NÉMETH TIMEA – HILD GABRIELLA – CSONGOR ALEXANDRA: Szaknyelv- oktatás 2.0

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

BÉRCES EDIT: A multilingual conversation booklet for ultramarathon- runners. The Romanian perspective
CSÁK ÉVA: Pragmatikai kontrasztok a német és a magyar nyelvű írásbeli üzleti kommunikációban
GYURÓ MONIKA: Figuratív nyelvhasználat az egészségügyi kommunikációban
HAMBUCH ANIKÓ – SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA – EGYED CSILLA –  KRÁNICZ RITA: Ki dönt? Közös döntéshozatal interakcionális megvalósulása  orvos-beteg konzultációkban
MÁTYÁS JUDIT: Fiatalok reklámfogyasztási szokásai a magyar és idegen  nyelvű reklámüzenetek relációjában
NEUMAYER DÉNES: Interactional and interactive discourse in physics coursebooks – a case study across languages
RÁDI ÉVA: A pénzügyi kultúra és a szaknyelvkutatás

IN MEMORIAM

BAGAMÉRI ZSUZSANNA – NÉMETH ESZTER: Egy példaértékű életút –  Erdős József szakmai munkássága
UGRIN ZSUZSA: e-gyütt „a jóért”? – Egy önkéntes hallgatói fordítási csoportprojekt techno-lingvisztikai tanulságai