HU

Porta Lingua 2003

Download publication pdf

Contents

Tanterv, tananyag, módszer
ALMÁSI JÁNOSNÉ: Interdiszciplinárishallgatói projektek az angol üzlet szaknyelv oktatásában
ERDEI GYULA: Az ezredforduló idegennyelv-oktatási irányzatai és a szaknyelvoktatás
F. SILYE MAGDOLNA: A 20. század második felének főbb metodológiai irányzatai és tendenciái az angol (szak)nyelvoktatásban
GYŐRI ANNA: Virtuális reáliák a gazdasági szaknyelvoktatásban
GYŐRI ZSOLT: Developing Distance Learning Modules for Film Studies Courses
JUHÁSZ ÉVA: Szaknyelvi tankönyvek, jegyzetek az egészségügyi felsőoktatásban
KASSAINÉ TAR ILDIKÓ: Integration of Legal Language in ESP
KORNYA LÁSZLÓ – CZELLÉRNÉ FARKAS MÁRIA: Interdiszciplinaritás a szaknyelvi lexika oktatásában
KURTÁN ZSUZSA: A szakma-specifikus nyelvfejlesztés aktuális kérdései a magyar felsőoktatásban
PÓKAY MARIETTA: Do Lawyers Talk Differently?
STURCZ ZOLTÁN: Nyelvtudás – gazdaság – innováció
SZEKERESNÉ RÓZSA ETELKA: Egy személyre szabott feladatokkal kibővített szaknyelvi tanterv kifejlesztésének szükségessége, kipróbálása és tapasztalatai
TROY B. WIWCZAROSKI: Szaknyelvoktatás, szaktudományok, szakmai integráció

Vizsgáztatás, értékelés
DÉVÉNY ÁGNES: Az idegen nyelvi tesztelés etikai problémái
RÉBÉK NAGY GÁBOR: Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga

Kultúraközi kommunikáció, fordítás, tolmácsolás
BÉRCES EDIT: Az euró bevezetésével kapcsolatos szövegek pragmatikai szintű elemzése
HELTAI PÁL: Az explicitáció egyes kérdései az angol – magyar szakfordításban
KRISTÓF EDIT: Die lexikographischen Darstellungsmöglichkeiten der deutschen Abtönungspartikeln vom bedeutungsminimalistischen Standpunkt aus
PÁPAI VILMA: Korpuszok a szaknyelvkutatásban
TROY B. WIWCZAROSKI: ’Savvy’ Language Departments

GYAKORLATI SZAKNYELVOKTATÁS
BAKONYI ISTVÁN – PAPP ZSUZSANNA: Üzleti kommunikáció oroszul 2002
BARTHA ÉVA: A komplex szakmai kommunikáció oktatásának fontossága az EU-konform szakemberképzésben
DEMETER ÉVA: A diskurzus sokfélesége az orvosi nyelvben
DÉVÉNYI MÁRTA: A dán üzleti tárgyalások jellemző vonásai
DRÓTH JÚLIA: Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanácskozásáról
ELIZA FILIMON: Better English with Alternative Textbooks? The Educational Reform in Romania
FALUDY KINGA: A spanyol nyelv szerepe a konferenciatolmács képzésben
HOÓS RITA: Kihívások és lehetséges megoldások a felsőoktatás idegen nyelvi képzésében 2002
JÁRMAI ERZSÉBET: Az emocionális háttér feltérképezése és annak jelentősége az idegen nyelvi gazdasági szaknyelvi órán
MAUTHERNÉ FISTER ILONA: BME műszaki kommunikációs szaknyelvi vizsga
MÁTÉTELKINÉ HOLLÓ MAGDOLNA: Az argó szerepe a francia rendőri Szaknyelvben
MÁTYÁS JUDIT: Szakszövegolvasás mint az interkulturális szaknyelvoktatás alapja
MÉSZÁROS ÁGNES – SÉLLEYNÉ GYÚRÓ MÓNIKA: English for Health Insurance Professionals – angol szaknyelvi jegyzet egészségbiztosítási szakembereknek
SÉLLEYNÉ GYÚRÓ MÓNIKA: Az ’English for Health Insurance Professionals’ című jegyzethez kapcsolódó feladatok
SZÁSZNÉ VEIDNER KATALIN: Általános és szaknyelvi uniós szövegekfordításának problémái
TÓTH ÉVA: A változó világ kihívásai
VAS ISTVÁN: Reklámmal a reklámról – reklámeszközök a gazdasági szaknyelv oktatásában