HU

Porta Lingua 2002

Download publication pdf

Contents

TANTERV, TANANYAG, MÓDSZER
Almási Jánosné: English For Sale – Üzleti angol nyelvi jegyzet
Balogh Mária: Német szaknyelvi tankönyvek készítése a Rendőrtiszti Főiskolán
Feketéné Silye Magdolna: Nyelvtanári megítélések az angol nyelvtudás gyakorlati felhasználásáról
Herr Judit: A szakszöveg olvasásának és feldolgozásának első lépései
Kornya László: Egy szaknyelvoktatási tanulmánygyűjtemény bemutatása és tanulságai
Kurtán Zsuzsa: A szaknyelvoktatási tartalom szintezése
Kusz Viktória: A szakmaspecifikusság foka a szaknyelvi tananyagban
Marietta Pókay: Suggestions for Designing Legal English Courses
Réffy József: Szaknyelvoktatás a felsőoktatásban
Szalacsek Margit: A szaknyelvi tantervek és tananyagok fejlesztésének egy lehetséges új iránya
Wiwczaroski, B. Troy: Speaking, Reading and Writing across the Curriculum: An Appeal for Language-Intensive Classrooms

VIZSGÁZTATÁS, ÉRTÉKELÉS
Benke Eszter: Amit a számok közvetítenek
Rébék-Nagy Gábor: Szaknyelvi-e a szaknyelvi vizsga avagy lehetünk-e proféták bölcsészdiplomával?
Szekeresné Rózsa Etelka: Mérnökhallgatók előadói készségének fejlesztése a szaknyelvi órán

INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
Demeter Éva: Orvos-beteg interjúk tanítása szakfordító hallgatók számára
Dévényi Márta: Roger Fisher és William Ury négy alapelven nyugvó tárgyalási modelljének alkalmazása a nemzetközi üzleti tárgyalásokon
Dróth Júlia: Az értékelés mint rendszeres visszajelzés a fordítás oktatásában
Erdei Gyula: Nyelvdidaktika és fordításdidaktika
Havas Lászlóné: A terminológia görög-latin gyökerei és egy európai szaknyelv oktatásának néhány kérdése
Heltai Pál: A kontrasztív nyelvészet a fordítás oktatásában
Keresztes Csilla: Mégis kinek a feladata?
Kulcsár Dezső: Szakfordítóképzés előkészítése a debreceni jogászképzésben az IT tudásmenedzselés és a multimedialitás szemszögéből
Mátyás Judit: Német nyelvű szakszövegek értő olvasását segítő stratégiák a St.Galleni Tudományegyetemen kidolgozott módszerek segítségével
Somos Edit Csilla: A szaknyelvi kommunikáció szintjei és formái
Végvári József: Mellérendelés és fordítás
Troy B. Wiwczaroski: Using Case Studies in ESP Courses