HU

Porta Lingua 2015

Download publication pdf

Contents

KULTÚRAKÖZI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKFORDÍTÁS

BOCZ ZSUZSANNA: Színnevek és metafora olasz nyelvi példák tükrében
HRIVÍKOVÁ, TATIANA: Bedtime stories as a source of cultural upbringing demonstrated on Slovak and Japanese folk tales
NÉMETHOVÁ, ILDIKÓ: Understanding Culture’s Influence on Behaviour
RUZSBATZKY ZSUZSA: AGORA:Szakmai gyakorlat határok nélkül
WALLENDUMS TÜNDE: Reáliák a gazdasági-üzleti szaknyelvben Non-ekvivalens lexikai elemek az olasz üzleti nyelvben
WIWCZAROSKI, TROY BRIAN: Integrating Language Learning and Culture into an ESP International Marketing Course

SZAKNYELV ÉS TERMINOLÓGIA

BÉRCES EDIT: Sports lexicography in bilingual phrase books and language guides
FISCHER MÁRTA: A fordító mint terminológus – a fordítás folyamatában
FOGARASI KATALIN–PHILIPP SCHNEIDER: Sérülések terminológiájának tridiszciplináris oktatása egy terminológiai kutatás eredményeinek közvetlen alkalmazásával
JAKUSNÉ HARNOS ÉVA: Terminology and Phraseology
MÉSZÁROS ÁGNES: Gazdasági terminusok diakrón vizsgálata
SEIDL-PÉCH OLÍVIA–PÁLINKÁS MAGDOLNA: Lépést tud-e tartani a műszaki szaklexikográfia a technikai fejlődéssel?
VARGA ÉVA KATALIN: Szemléletváltások a terminológiai nominációban
VERESNÉ VALENTINYI KLÁRA: A terminológiamenedzsment oktatása tömörítve

SZAKNYELVI TANTERV- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

BÁNKI TIMEA: Az új információ szerkezeti helye a spanyol mondatokban. Mi okoz nehézséget a nyelvtanulóknak?
HAJDU ZITA–CZELLÉR MÁRIA: A vállalati szaknyelv oktatásának eszközei és módszerei egy projekt tapasztalatainak tükrében
KOPPÁN ÁGNES–EKLICSNÉ LEPENYE KATALIN – HALÁSZ RENÁTA: Peer learning – peer tutoring az orvos –beteg kommunikáció tanításában
MÁGOCSI NYINA: A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége
PÓKAY MARIETTA: Perpetuum mobile, avagy blended learning tananyagok készítése
SKADRA MARGIT: „Az élet túl rövid ahhoz, hogy németül tanuljunk.” – Vagy mégsem!? – A német orvosi szaknyelv tanulásának kihívásai
SPICZÉNÉ BUKOVSZKI EDIT: Műszaki szaknyelvoktatás: új válaszok a régi kihívásokra
SZELÉNYI ANDRÁS: A nyelvi humor „anatómiája” multiple choice feladatokban
TAR ILDIKÓ–NAGYNÉ BODNÁR KLÁRA: L2 tanulási stratégiák fejlesztése a Debreceni Egyetemen

SZAKEMBERKÉPZÉS IDEGEN NYELVEN, INNOVÁCIÓ, NYELVI MÉRÉS

HEGEDŰS ANITA: Szövegértési feladat validitásának vizsgálata item-analízis alapján
KAŠČÁKOVÁ, EVA: Benefits of MOOCs for Teachers and Students of Languages for Specific Purposes
LUKÁCS ANDRÁS: A kiejtés tanítása a BGF KVIK magyar nyelvóráin
NÉMETH TIMEA–RÉBÉK-NAGY GÁBOR: The Importance of Intercultural Competence within Health Care
SZIKLAINÉ GOMBOS ZSUZSANNA: Fókuszban az idegen nyelvű szaknyelvoktatás

A TUDOMÁNYTERÜLETEK NYELVHASZNÁLATÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, DISKURZUSELEMZÉS

HAMBUCHNÉ KŐHALMI ANIKÓ: Háziorvos-beteg konzultációk dialógusainak szekvenciális mintázata
SÁRKÁNYNÉ LŐRINC ANITA–HAMARNÉ SÁVAY JUDIT–RÉBÉK – NAGY GÁBOR–KRÁNICZ RITA: Átfedő megnyilatkozások családorvos – beteg interakciókban és kórházpedagógus tanóráin
SÉLLEYNÉ GYURÓ MONIKA: Kutatás az egészségügyben: kvalitatív módszerek
SZÁNTÓNÉ CSONGOR ALEXANDRA: Retorikai mozzanatok online ismeretterjesztő cikkekben
VELJANOVSZKI, DAVID: Spoken Discourse Genres in the EAP Classroom
ZRÍNYI ANDREA: Döntéshozatal a fogorvosi kommunikációban